کنسرت وکب کدینگ

insta mashad

توجه: این همایش در سه روز (۳۰ و ۳۱ فرودین ماه و ۱ اردیبهشت ماه سال ۹۶) از ساعت ۱۷ الی ۲۲ برگزار خواهد شد و بلیت خریداری شده جهت استفاده سه روز می باشد.

توجه                                                                                             توجه

در وارد کردن شماره تلفن خود دقت کنید!
در ظرف مدت حداکثر ۵ ساعت؛ بلیط های خریداری شده از طریق تلگرام به شماره ثبت نامی ارسال خواهد شد

قیمت بلیط وکب کنسرت: ۱۵۰ هزار تومان

 [divider]

[camptix]