ثبت نام کلاس آنلاین کدینگ کتاب ۱۱۰۰

1100 online f

✌️  ثبت نامِ ششمین دوره ی کلاس کدینگ ۱۱۰۰ شروع شد…

هزینه دوره: ۳۵ هزار تومان

توجه (مهم) : شما با شماره ای که وارد می کنید حداکثر ۵ ساعت بعد از ثبت نام به گروه تلگرام کلاس کدینگ ۱۱۰۰ اضافه خواهید شد.پس در وارد کردن شماره همراه صحیح خود دقت فرمایید.

[divider]
[divider]