حتما بخوانید

ثبت نام کلاس آنلاین کدینگ کتاب ۱۱۰۰

1100 online f

✌️  ثبت نامِ ششمین دوره ی کلاس کدینگ ۱۱۰۰ شروع شد…

هزینه دوره: ۳۵ هزار تومان

توجه (مهم) : شما با شماره ای که وارد می کنید حداکثر ۵ ساعت بعد از ثبت نام به گروه تلگرام کلاس کدینگ ۱۱۰۰ اضافه خواهید شد.پس در وارد کردن شماره همراه صحیح خود دقت فرمایید.

ثبت نام دومین دوره کلاس آنلاین مکالمه در سفر آغاز شد....
اطلاعات بیشتر