بسته ویژه ی مکالمه ی وکب کدینگ

 • شما با ثبت نام
  بسته ویژه ی مکالمه ی وکب کدینگ
  در هر دو کلاس  تقویت مکالمه و بمب مکالمه بصورت همزمان شرکت داده خواهید شد.

 

 • ارزش واقعی این کلاس ها
  بصورت مجزا  ۳۳۵ هزار تومان است
  که با ۱۸% تخفیف ویژه برای کسانی که
  بسته ویژه ی مکالمه ی وکب کدینگ
  را خریداری کنند در نظر گرفته شده است

ثبت نام بسته ویژه ی مکالمه ی وکب کدینگ:
تنها ۲۷۵ هزار تومان

توجه (مهم) : شما با شماره ای که وارد می کنید حداکثر ۵ ساعت بعد از ثبت نام به عضویت سرویس در خواهید آمد. پس در وارد کردن شماره همراه صحیح خود دقت فرمایید.

مهم                                             مهم

لطفا شماره مدرس کلاس (ایمان پندی)
۰۹۱۲۰۷۶۴۰۳۴
را در گوشی خود ذخیره کنید تا توسط خود ایشان به
دوره ویژه ی مکالمه ی وکب کدینگ 

اضافه شوید.