کلاس آنلاین آموزش زبان با کله گنده ها در وکب کدینگ


ارسال بخش هایی ازسخنرانی افراد موفق و کله گنده به همراه ترجمه و نکات آموزشی آن از طریق تلگرام

مشاهده نمونه تدریس کلاس آموزش زبان با کله گنده ها در کانال زیر:

ثبت نام دوره جدید کلاس آنلاین

آموزش زبان با حضور کله گنده ها آغاز شد

هزینه عضویت ۳ ماهه: ۵۵ هزارتومان

شروع دوره: ۳۰ مرداد

توجه (مهم) : شما با شماره ای که وارد می کنید حداکثر ۵ ساعت بعد از ثبت نام به گروه تلگرام کلاس آنلاین خواهید شد. پس در وارد کردن شماره همراه صحیح خود دقت فرمایید.

مهم                                              مهم

لطفا شماره مدرس کلاس (ایمان پندی)
۰۹۱۲۰۷۶۴۰۳۴
را در گوشی خود ذخیره کنید تا توسط خود ایشان به

دوره کلاس آنلاین آموزش زبان با کله گنده ها

اضافه شوید.